Hallituksen kokoukset korona-aikana

27 maaliskuun, 2021 / Comments (0)

Hallitus

ESVO:n hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Näin korona-aikaan kaikki kokoukset pidetään etänä. Aiemmin meillä on ollut tapana kokoontua eri päiväkodeissa. Tässä postauksessa avataan mitä kokouksissa tapahtuu ja millaisia asioita niissä käsitellään. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä ja tällä hetkellä seitsemän varajäsentä. Jos varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen, joka tällöin pyrkii osallistumaan kokoukseen. Osa varajäsenistä osallistuu aina kokouksiin, vaikka ei olisikaan tuuraamassa varsinaista jäsentä. Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä.

Puheenjohtaja tekee ison työn, kun hän kokoaa kaikki ajankohtaiset asiat esityslistalle ennen kokousta. Kokouksissa hyväksytään työjärjestys ja edetään sen mukaisesti. Keskustelemme aina lyhyesti VOL:n ja OAJ:n ajankohtaisista asioista ja siitä miten ne voivat näkyä ja vaikuttaa jäsenalueellamme, eli Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Tarkistamme mitä tapahtuu OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan alueilla sekä Espoo- Kauniaisten ja Kirkkonummen OAJ:n paikallisyhdistyksissä. Hallituksessa on edustajia lähes kaikista jäseniämme koskettavista OAJ:n alue- ja paikallisyhdistyksistä, joten meillä on aina saatavilla tuoretta tietoa alueen opettajia koskevista asioista.

Jokaisessa kokouksessa käsitellään talousasioita. Todetaan taloustilanne ja käydään läpi toteutuneiden tapahtumien ja hankintojen kulut. Pohdimme myös tulevien hankintojen kuluja ja teemme päätöksiä niihin sopivasta budjetista. Taloudenhoitaja seuraa talouttamme ja pitää meidät ajantasalla siihen liittyvistä asioista. 

Kaikissa kokouksissa käydään läpi myös edunvalvonnallisia asioita. Seuraamme jäsenalueemme kuntien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä ja muutenkin koulutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita, jotta tiedämme millaiset asiat jäsentemme elämään ja työelämään vaikuttavat. Näin olemme valmiita toimimaan ja ottamaan kantaa asioihin,  jos jotakin hälyyttävää tapahtuu. Kuulemme myös Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen luottamusmiesten terveiset.

Käymme läpi yhdistyksen virkistys- ja koulutusasioita. Nostamme esille menneiden tapahtumien palautetta ja suunnittelemme uusia jäsentilaisuuksia. Yleensä aina on jotakin uutta suunnitteilla. Joskus on tarpeen perustaa erilaisia pienempiä työryhmiä tekemään selvitys- tai valmistelytyötä. Korona on keskeisesti muuttanut virkistystoimintaamme. Virkistys- ja koulutustapahtumissa on ollut ihanaa kokoontua yhteen erilaisten teemojen äärelle, ja toivottavasti niitä päästään pian taas toteuttamaan ihan livenäkin. Tällä hetkellä kaikki järjestämämme tominta tapahtuu turvallisesti etänä. 

Kokouksissa käydään läpi myös viestintäasioita. ESVO:lla on kaksi tiedottajaa, jotka hoitavat muun muassa verkkosivujen ja Facebookin päivittämistä. Suunnittelemme kokouksissa rungot  jäsenkirjeille ja -tiedotteille, jonka jälkeen tiedottajat ja puheenjohtaja hiovat niistä sopivan paketin. Jokaisessa kokouksessa hyväksytään mukaan myös uudet jäsenet. Heistä iloitsemme suuresti! Iloitsemme myös meille uudesta opiskelijayhteistyöstä ja käymme kokouksissa  läpi varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden kuulumisia. 

Kiva, kun kävit lukemassa meidän kokouksista! Meillä on mukava ilmapiiri ja on kiva työskennellä yhdessä.

Halutessasi laita palautetta: [email protected]

Susanne Rantanen