Vakuutuksista

OAJ:n jäsenyyteen liittyvät vakuutusedut päättyvät eläkkeelle jäämisen yhteydessä

OAJ:n ottamat ja jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset päättyvät sinä päivänä kun jäsenyys tai      jäsenkelpoisuus päättyy, siis viimeisenä työpäivänä eläkkeelle jäädessä (Näitä jäsenmaksuun sisältyviä vakuutuksia ovat vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä ammatillinen vastuu-ja oikeusturvavakuutus)

Ennen eläkkeelle jäämistä tulee ajoissa huolehtia siitä, että eläkkeelle jäädessä on voimassa oleva vakuutusturva

Ennen eläkkeelle jäämistä voi saada tapaturma- ja matkavakuutukset ilman terveysselitystä. Riittää, että olet työkykyinen ( eläkkeelle siirryttyä näiden jatkuvasti voimassa olevien vakuutusten saaminen voi olla hankalampaa ja muodostua kalliimmaksi)

Opetusalan Seniorijärjestön jäsenyyden myötä saat sopimusasiakkaana normaalia suuremmat alennukset vakuutusmaksuista

VOL:n Eläkeläisjäsenyys

Eläkkeelle jäävän jäsenen tulee ilmoittaa asiasta OAJ:n jäsenrekisteriin samassa yhteydessä kun hän ilmoittaa eläkkeelle jäämisestään (ilmoitus mielellään sähköisesti jasenrekisteri(at)oaj.fi)

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 25 euroa/vuosi

Opetusalan Seniorijärjestön jäsenyys

OAJ maksaa kaikkien eläkkeelle siirtyvien jäsentensä ensimmäisen vuoden jäsenmaksun OSJ:lle

Tämän jälkeen vaatii oman ilmoituksen jäsenrekisteriin, jos ei halua jatkaa jäsenenä

VOL-eläkeläiset voivat olla jäsenenä molemmissa