TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2021

Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n eli ESVO:n toimialue on Kauniainen, Kirkkonummi ja Espoo. Yhdistyksen jäseniä ovat lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatti- tai maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.

Espoon seudun Varhaiskasvatuksen opettajat on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys kuuluu toiminta-alueellaan jäsenenä myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistykseen ja/tai alueyhdistykseen.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan.

 

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan. Jäsenmäärän kasvattaminen on yhdistyksen jatkuva tavoite. Yhteysopettajakartoitus on säännöllistä. Tavoitteena on edelleen saada yhteysopettaja jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin, asukaspuistoon, kerhoon ja avoimeen päiväkotiin, jossa on varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivia yhdistyksen jäseniä eli esvolaisia. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat myös laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kieli- ja kulttuuriopettajat, koulujen esiopettajat sekä hallinnossa työskentelevät esvolaiset. Päiväkotien yhteysopettajille järjestetään koulutusta. Yhteysopettajien tehtävä on mm. uusien opettajien jäsenhankinta ja yhteysopettaja toimii lähikontaktina kentällä.

Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin aktiivisen ja säännöllisen viestinnän kautta. ESVO:n edustajat osallistuvat Helsingin yliopiston valmistuvien varhaiskasvatuksen opiskelijoiden info-tilaisuuteen. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Helsingin yliopiston ainejärjestö Ebe ry:n kanssa.

 

EDUNVALVONTA

Jäsenten työolosuhteita seurataan ja niihin vaikutetaan paikallisesti tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiesten ja ESVO:n hallituksen yhteydenpito on säännöllistä. Yhteistyötä tehdään myös työsuojeluvaltuutettujen, työnantajan sekä paikallisten päättäjien kanssa joka kunnassa.

Valtakunnallisesti yhdistyksen edustajia on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n toimielimissä. Yhdistys vaikuttaa VOL:n ja OAJ:n edustajiensa kautta kaikkien jäsenten edunvalvontaan.

Yhdistys viestii jäsenistöään ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja edunvalvonnan asioista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua jäsenistön kanssa jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään yhteistyössä luottamusmiesten ja paikallis- sekä alueyhdistysten kanssa.

 

VIESTINTÄ

Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Yhdistyksen jäsenviestintä toteutuu ensisijaisesti sähköpostilla jäsenen OAJ:n jäsentietoihin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sosiaalisen median käyttö on aktiivista. Yhdistyksen Facebook-sivuille jaetaan ajankohtaisia uutisia sekä tietoa eri koulutus- ja jäsentilaisuuksista. Yhdistyksen kotisivut ovat ajantasaiset ja sivuja päivitetään säännöllisesti.

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokousten kutsut lähetetään siihen sähköposti-osoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut OAJ:n jäsentietoihin. Syys- ja kevätkokousten kutsut löytyvät myös yhdistyksen www-sivuilla.

Tiedon tulee kulkea myös ESVO:n, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten välillä. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:lle valitaan uusi valtuusto keväällä 2022. Ehdokasasettelu käynnistyi marraskuussa 2021 jatkuen 15.1.2022 saakka.

ESVO toimii aktiivisena viestijänä jäsenistön suuntaan valtuustovaalien eri vaiheista. Jäsenet saavat lisätietoa vaaleista myös seuraamalla OAJ:n ja VOL:n verkkosivuja sekä somekanavia.

Kaudelle 2022- 2023 yhdistykselle on valittu uudet edustajat OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja VOL- jaoston toimintaan. Aktiivinen yhteistoiminta jatkuu edelleen. OAJ:n Uusimaan alueyhdistyksen tilaisuuksista ja jäsenasioista tiedotetaan kirkkonummelaisia jäseniä.

ESVO:lla on edustajat vuonna 2022 edelleen myös paikallisella tasolla eli OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksissa.

 

KOULUTUS JA VIRKISTYS

Yhdistys järjestää ajankohtaisia jäseniltoja, koulutuksia ja tapahtumia. Tilaisuuksia on tavoitteena järjestää myös paikallisesti eli ESVO:n n toimialueen kunnissa Espoossa, Kauniaisissa tai Kirkkonummella. Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten yhteyteen järjestetään virkistys- tai koulutustilaisuus.

Yhdistys kerää palautetta jäsentilaisuuksista. Jäsenistöltä saatu palaute huomioidaan tilaisuuksia suunniteltaessa.

 

TALOUS

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista kokouksissaan. Taloudenhoitaja esittelee säännöllisesti taloustilanteen yhdistyksen hallituksen kokouksessa.