VUOSIKERTOMUS 2020

 

 

  1. YLEISTÄ

Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n eli ESVO:n varsinaisena jäsenenä voi olla lastentarhanopettaja-, kasvatustieteiden kandidaatti- tai kasvatustieteiden maisteritutkinnon tai näitä vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö tai henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksen tai opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä Espoon, Kauniaisten tai Kirkkonummen alueella.

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2020 aikana. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.8.2020 Vispilä-aluksella. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2020 GLO Hotel Sellossa.

 

  1. YHDISTYKSEN HALLITUS, LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA TOIMIHENKILÖT

Hallituksen jäsenet 1.1.- 31.12.2020                             Hallituksen varajäsenet 1.1.- 31.12.2020

 

Minttu Ilveskivi-Hentilä, puheenjohtaja   

 

Merja Laitinen, varapuheenjohtaja                                 Anna Romu, taloudenhoitaja

Elsi Kuosmanen                                                                Terhi Hakkarainen

Sanna Salmi, jäsensihteeri                                              Johanna Kylä-Kause, sihteeri

Lotta Lahtonen, tiedottaja                                                Kirri Valli, tiedottaja 31.7.2020 asti

                                                                                              Miia Sultsi 1.8.2020 alkaen

Camilla Ojala                                                                      Juha-Pekka Tolamo          

Riitta Ojanperä                                                                   Susanne Rantanen, tiedottaja 1.8.2020 alkaen

Hanna Iso-Kuortti                                                              Päivi Kokko

Saila Laatikainen                                                                Elina Puhakka

 

Minttu Ilveskivi-Hentilä valittiin OAJ:n varhaiskasvatuksen koulutuspolitiikan erityisasiantuntijaksi 1.10.2020 alkaen ja hän väistyi hallituksesta. Puheenjohtajan tehtävistä 1.10.2020 alkaen vastasi Merja Laitinen yhdistyksen varapuheenjohtajana. Merja Laitinen valittiin puheenjohtajaksi syyskokouksessa 13.11.2020 vuodelle 2021.

 

Yhdistyksen nimi vaihtui kevätkokouksen päätöksellä 25.8.2020 Espoon seudun Lastentarhanopettajista (ELY) Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:ksi (ESVO).

Käytämme yhdistyksestä lyhennettä ELY tai ESVO tässä vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

 

VOL valtuuston jäsenet kausi 2018- 2022

Hanna Iso-Kuortti

Merja Laitinen

Minttu Ilveskivi-Hentilä (30.9.2020 asti)

 

VOL hallitus jäsenet kausi 2018-2022

Salla Sutinen VLY Espoo-Vantaa vaalipiiri

Merja Laitinen (varajäsen) Espoo-Vantaa vaalipiiri

 

OAJ:n valtuusto kausi 2018-2022

Hanna Iso-Kuortti

Merja Laitinen

Tarja Ojanen

 

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) 1.1.-31.12.2020

Merja Laitinen (paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja)

Minttu Ilveskivi-Hentilä (30.9.2020 asti)

Hanna Iso-Kuortti (varajäsen)

 

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2020

Hanna Iso-Kuortti

Merja Laitinen (varajäsen)

 

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen VOL-jaosto 1.1.-31.12.2020

Minttu Ilveskivi-Hentilä (30.9.2020 asti)

Merja Laitinen (1.10.2020 alkaen)

Hanna Iso-Kuortti

Lotta Lahtonen (varajäsen)

Riitta Ojanperä (varajäsen)

 

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2020

Elsi Kuosmanen

Terhi Hakkarainen (varajäsen)

Maarit Savolainen

Susanne Rantanen (varajäsen)

 

JUKO Luottamusmiehet 1.1. – 31.12.2020

Erja Lehtonen, pääluottamusmies JUKO, Espoo

Kalevi Pesonen, Espoo

Camilla Ojala, Espoo (varaluottamusmies)

Riitta Ojanperä, Kauniainen

Elsi Kuosmanen, Kirkkonummi (19.10.2020 asti)

Susanne Rantanen, Kirkkonummi (20.10.2020 alkaen)

(varaluottamusmies 19.10.2020 asti)

 

Työsuojeluvaltuutettu 1.1.-31.12.2020

Terttu Salonen (varhaiskasvatus), Espoo

Nina Rantala (esimiehet), Espoo

Johanna Kylä-Kause (vara), Espoo

Riitta Ojanperä (toimihenkilöt), Kauniainen

 

Toiminnantarkastajat 1.1.- 31.12.2020

Minna Salminen

Kirsi-Marja Heikkinen

 

  1. JÄRJESTÖTOIMINTA

 

Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n jäsenmäärä oli toimintavuoden 2020 lopussa 824. Uusia jäseniä hankittiin yhteysopettajien avulla. Yhteysopettajien oli mahdollista saada OAJ:n ja VOL:n materiaalia uusien jäsenten rekrytoinnin tueksi.

 

Jäseniä kannustettiin osallistumaan yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin järjestämällä niiden

yhteyteen myös muuta ohjelmaa.

 

ESVO teki vuonna 2020 edelleen aktiivista yhteistyötä Helvot ry. eli Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n, VAVO eli Vantaan Varhaiskasvatuksen opettajat ry:n sekä SvBTL eli Svenska Barnträdgårdslärarföreningen r.f:n  hallitustoimijoiden kanssa.

 

Yhteistyöstä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa vastasivat kyseisten yhdistysten ESVO:n edustajat. Paikallisyhdistyksiä ovat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys ja OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys. ESVO:n edustajat osallistuivat vuoden 2020 aikana Espoo-Kauniaisten ja Kirkkonummen paikallisyhdistysten hallitusten kokouksiin sekä vuosikokouksiin.

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat kahteen eri alueyhdistykseen; OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen ja OAJ:n Uudenmaan alueyhdistykseen. OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä toimii VOL-Jaosto, jossa ESVO:lla on edustajat. Kokouksissa käsiteltiin monipuolisesti niin paikallisia kuin koko pääkaupunkiseutua koskevia varhaiskasvatuksen asioita. Alue- ja paikallistason yhdistystoiminnan asiat tuotiin ESVO:n hallituksen kokousten esityslistalle säännöllisesti.

 

ESVO:n hallituksen jäseniä osallistui OAJ Pääkaupunkiseudun sääntömääräisiin kokouksiin. OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous järjestettiin 27.8.2020 ja syyskokous 25.11.2020. OAJ Uusimaan kevätkokous järjestettiin 23.4.2020 ja syyskokous järjestettiin 15.12.2020. Muiden varhaiskasvatuksen opettaja- ja opettajayhdistysten edustajia ja jäseniä tavattiin myös 24. – 25.1.2020 järjestetyillä EDUCA-messuilla ja –risteilyllä.

 

Yhdistyksen toimijoita on edustajina Varhaiskasvatuksen opettajien liiton sekä Opetusalan Ammattijärjestön valtuustossa. VOL:n valtuusto kokoontui 10.6.2020 ja 6.-7.11.2020. OAJ:n kevätvaltuusto kokoontui 17.-19.8.2020 ja syysvaltuusto 18.-19.11.2020.

 

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton hallituksessa Espoolla ja Vantaalla on yhteinen vaalipiiri. Kaudella 2018-2022 VOL:n hallituksen varsinainen jäsen on Vantaan Varhaiskasvatuksen opettajat ry:n edustaja Salla Sutinen. Hallituksen varajäsenenä toimii Merja Laitinen ESVO:n edustajana. VOL:n hallituksen kokousasioita tuotiin ESVO:n hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi säännöllisesti.

 

Valtakunnallista Varhaiskasvatuspäivää vietettiin 12.3.2020 teemalla Lapsella on oikeus ilmaisuun.

ELY haastoi jäsenensä aktiivisella viestinnällä toteuttamaan päiväkodeissa taidekasvatusta Varhaiskasvatuspäivänä. Taidekasvatus on varhaiskasvatuksen opettajan keskeistä erityisosaamista ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus liittyy juuri taidekasvatukseen, joka on varhaiskasvatuksen päivittäistä perustoimintaa. Varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja.

 

ELY:n hallitus kutsui yhdistyksemme toimialueen kuntien virkamiehiä, kuntapäättäjiä ja luottamusmiehiä viettämään 12.3.2020 Varhaiskasvatuspäivää lounaan ja keskustelun merkeissä GLO Hotel Sellon kokoustiloihin. Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Minttu Ilveskivi-Hentilä esitteli varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita. Kutsuvierailla oli mahdollisuus myös lyhyeen puheenvuoroon keskustelun ja ruokailun lomassa. Lounastapaamisen keskustelun ja puheenvuorojen sisällöissä olivat mm. varhaiskasvatuksen vetovoima ja pitovoima, palkka ja palkitseminen, resurssit, työn muutos, työn vaativuus, työn rauhoittaminen, johtajien jaksaminen, uuden opettajan tukeminen, työolot, päiväkotien tilat sekä käyttöaste.

 

  1. VIESTINTÄ

 

Yhdistyksen viestinnässä siirryttiin kevään 2020 aikana suoraan jäsenviestintään. ESVO TIEDOTTAA- viestejä lähetettiin yhdistyksen jäsenille suoraan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen oli ilmoittanut OAJ:n jäsenrekisteriin. Suoran jäsenviestinnän oheen yhdistyksen viestejä jakoivat edelleen päiväkotien yhteysopettajat. Päiväkotien yhteysopettajia kartoitettiin edelleen säännöllisesti.

Yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla oli ajankohtaista tietoa ja uutisia.  Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin säännöllisesti. Jäsentiedote lähetettiin jäsenille sähköisessä muodossa sähköpostin välityksellä. Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2020 kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä.

Tiedonkulku ESVO:n hallituksen, yhdistyksen toimialueen paikallis- ja alueyhdistysten sekä jäsenten välillä oli edelleen tärkeää. Jäsenet saivat tietoa myös alue- ja paikallisyhdistysten yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista kaikkien yhdistyksen viestintäkanavien kautta.

 

5.KOULUTUS JA VIRKISTYS

Jäsenille suunnattujen koulutus- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen totuttuun tapaan läsnöolotilaisuuksina osoittautui haastavaksi toimintavuonna 2020 koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Osa vuodelle 2020 suunnitelluista jäsentilaisuuksista jouduttiin peruuttamaan. Koronaan liittyviä rajoituksia seurattiin säännöllisesti hallituksen kokouksissa ja tilaisuuksia järjestettiin vallitsevat rajoitukset huomioiden.

 

Kevätkokous järjestettiin koronaan liittyvien rajoitusten lievennettyä 25.8.2020 Espoon Nokkalanniemestä lähtevällä rannikkoristeily-aluksella. Koko alus oli varattu yhdistyksen jäsenille, järjestelyissä huomioitiin tarkasti terveys- ja turvallisuusohjeistus. Syyskokous järjestettiin 13.11.2020 GLO Hotel Sellon kokoustiloissa. Tilaisuuden ruokailu järjestettiin hotellin ravintolasalissa yksityistilaisuutena, ruokailun osallistujamäärää rajoitettiin.

 

Uusille varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin ilta Akavatalon isossa kokoustilassa 29.9.2020. Vastavalmistuneet varhaiskasvatuksen opettajat ja vähän aikaa työelämässä olleet jäsenet saivat mahdollisuuden keskustella työn iloista ja haasteista sekä vaihtaa kokemuksia.

 

  1. 6. EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

 

 

Edunvalvonta- ja luottamusmiesasioita käsiteltiin yhdistyksen hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Varhaiskasvatuskenttää seurattiin aktiivisesti. Edunvalvontaan liittyvissä asioissa jäsenistöä tiedotettiin eri yhdistyksen eri viestintäkanavien kautta. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä ESVO:n Jäsentiedotteissa kerrottiin myös edunvalvontaan liittyviä asioista. Jäsentiedotteissa oli myös ajantasaiset kuntakohtaiset tiedot luottamusmies- ja työsuojelun edustajista sekä yhdistyksen toimihenkilöistä ja edustuksista. Ajankohtaista edunvalvontaan liittyvää tietoa ja uutisia jaettiin myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebook- sivujen kautta.

 

Yhdistyksen hallituksen kokouksiin tuodaan ESVO:n toimialueen kuntien varhaiskasvatusasioita käsittelevien lautakuntien ja jaostojen asiat. Työolo- ja edunvalvonta-asioissa tehtiin aktiivista yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

 

Yhdistys laati 25.8.2020 kirjelmän Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukselle 26.8.2020 sekä virkamiehille koskien Espoon Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa. Kirjelmässä tuotiin myös esille huoli laaja-alaisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen koordinaattoreiden työkuormasta sekä työssäjaksamisesta. Palvelusetelisääntökirjassa edellytetään, että nykyiset kunnan laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorit vastaavat jatkossa myös palveluseteliyksiköiden tuen tarpeisista lapsista, tulee tämä huomioida ennakkoon laaja-alaisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen koordinaattoreiden määrässä syksyllä 2021.

 

  1. TALOUS

 

Yhdistyksen talous pohjautuu tehtyyn talousarvioon, jonka toteutumista hallitus seurasi säännöllisesti. Talousasiat ovat hallituksen kokouksen asialistalla joka kokouksessa. Taloudenhoitaja osallistui kokouksiin sovitusti.

 

Yhdistyksen talous selviää tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastajien lausunnosta. Yhdistyksen

 

tilinpäätöksestä, rahaliikenteestä ja kirjanpidosta vastasi yhdistyksen taloudenhoitaja Anna Romu. Toiminnantarkastajina toimi Minna Salminen ja Kirsi-Marja Heikkinen.

 

Liiton jäsenet maksoivat jäsenmaksua 1,2% palkastaan (OAJ 0,95%, VOL 0,16% ja ESVO 0,09%). Alennettu jäsenmaksu oli 1€ kuukaudessa. ESVO maksoi jäsenmaksua OAJ:n Espoon ja

Kauniaisten paikallisyhdistykselle 0,05 euroa/jäsen/kuukausi sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistykselle 4 euroa/jäsen/vuosi.