Tiedottaminen

ESVO, OAJ:n paikallisyhdistykset, VOL ja OAJ tiedottavat ajankohtaisista asioista usein sähköpostin välityksellä. Jokaisella jäsenellä on oikeus ja velvollisuus olla näiden sähköpostiviestien saavutettavissa.

ESVO siirtyy kevään 2020 aikana kohti suoraa viestintää.  Toistaiseksi viestit tulevat sekä yhteysopettajarinkien kautta että suoraan jäsenille jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin. Tämä aiheuttaa jonkin verran päällekkäistä viestintää, mutta haluamme varmistaa, että kaikki saavat tärkeät viestit.

Tästä muutoksesta johtuen on nyt välttämätöntä, että kaikki käyvät tarkistamassa OAJ:n jäsenrekisterissä oman sähköpostin. Vaikka ESVO Jäsentiedote -posti olisi aiemmin tullutkin, se ei tarkoita, että OAJ:n rekisterissä olisi sähköposti oikein. Ajamme sähköpostit suoraan OAJ:n jäsenrekisteristä.

Yhteysopettajat osittain edelleen toiminnassa

Yhteysopettaja on tärkeä linkki yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Hän kerää talonsa ESVOlaisten sähköpostiosoitteet ja välittää yhdistykseltä saapuvat sähköpostiviestit edelleen. Yhteysopettaja opastaa muita ESVOlaisia ja kertoo yhdistykseen ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon liittymismahdollisuudesta talonsa uusille varhaiskasvatuksen opettajille.

Yhteysopettajan sähköpostiosoite ilmoitetaan yhdistyksen jäsensihteerille. Kun yhteysopettaja vaihtuu, on muuttuneet yhteystiedot ilmoitettava jäsensihteerille, ettei tiedon kulku katkea. Muistathan ilmoittaa myös sukunimen tai sähköpostiosoitteen vaihdoksesta! Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla sähköpostilistalla tai ilmoittaa sähköpostiosoitteesi suoraan sihteerille. Työelämästä pysyvästi poissa olevat ilmoittavat sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille.

TIIVIS YHTEYSOPETTAJAVERKOSTO ON SUURI VOIMAVARA JA YHTENÄISYYDEN TAE!

Rinkivastaavat alueittain:
Espoon keskus:Anna Romu a.romu(at)hotmail.com 
Espoonlahti: Camilla Ojala, camilla.ojala(at)espoo.fi
Tapiola: Anna Pohjakallio, anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi, jasensihteeri(at)ely.fi
Leppävaara: Saila Laatikainen, saila.laatikainen(at)kauniainen.fi
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi
Kauniainen: Saila Laatikainen, saila.laatikainen(at)kauniainen.fi