Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
  • Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry.
  • y-tunnus 1058271-0
  • www.ely.fi

 

Edustaja
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme laatimiamme jäsenluetteloita ainoastaan tapahtumailmoittautumisten
yhteydessä tai yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen.

 

Yhdistyksen tapahtumiin liittyvien tietojen tallentaminen

Keräämme tapahtumailmoittautumisissa henkilön nimen ja jäsennumeron lisäksi tiedon työnantajasta ja työpaikasta mahdollista tilastointia varten. Tapahtuman vastuuhenkilölle luovutetaan henkilön nimi jäsentilaisuuksiin liittyvän ilmoittautumisen toteamista varten.

Kerätyt tiedot hävitetään 3 vuoden kuluttua tapahtuman jälkeen.

 

Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti: TJS Opintokeskus, OAJ. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti tehtävien edellyttämässä laajuudessa. Nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteritietoja yhdistyksen jäsenten osalta.

 

Henkilön tarkistusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja