REKISTERISELOSTE

Rekisterin pitäjä
Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry
Y-tunnus 1058271-0
www.esvory.fi

Edustaja
Hanna Iso-Kuortti
0505229055
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme laatimiamme jäsenluetteloita ainoastaan tapahtumailmoittautumisten yhteydessä sekä yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen.

Yhdistysten tapahtumiin liittyvien tietojen tallentaminen
Keräämme tapahtumailmoittautumisissa henkilön nimen ja jäsennumeron lisäksi tiedon työnantajasta ja työpaikasta mahdollista tilastointia varten. Tapahtuman vastuuhenkilölle luovutetaan henkilön nimi jäsentilaisuuksiin liittyvän ilmoittautumisen toteamista varten. Kerätyt tiedot hävitetään viimeistään 3 vuoden kuluttua tapahtuman jälkeen.

Henkilön tarkistusoikeus
Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti tehtävien edellyttämässä laajuudessa. Nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteritietoja yhdistyksen jäsenten osalta.

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan tarvittaessa ainoastaan OAJ:lle, VOL:lle sekä tapahtumien osalta TJS Opintokeskukselle. Tietoja ei luovuteta muille toimijoille eikä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.